KVIEČIAME Į TĖVŲ DIENĄ GIMNAZIJOJE!

Gerb. tėveliai,

2016 m. gruodžio 13 d. (antradienį) 16.00- 19.00 val. Sūduvos gimnazijoje tradiciškai organizuojama tėvų diena, kurios metu Jūs galėsite individualiai pasikalbėti su Jūsų vaikui dėstančiais mokytojais, pabendrauti su specialistais ar administracija. Maloniai kviečiame atvykti ir individualiai aptarti Jūsų vaiko sėkmes, nesėkmes atskirų dalykų pamokose. Rekomenduojame susisiekti su dėstančiais mokytojais per E. dienyną ir  susitikimui užsiregistruoti, kad išvengtume didelių eilių prie kabinetų.

Lauksime Jūsų!

 

 
Gimnazijos direktorius
Alvydas Zdanys

 

Biotechnologijų laboratorija
Biotechnologijų dalykų išbandymų projekto pabaiga , vertinimas ir išvadų pristatymas
Atgal  Nuotrauka 1/4  Pirmyn
Mūsų gimnazijoje sausio pabaigoje buvo vertinamas sėkmingas biotechnologijų dalyko išbandymas, pristatytos stebėjimo išvados. Tai yra valstybės planinis projektas, kuris truko dvejus metus.
   Dalyvavo šio projekto koordinatoriai Laima Servaitė ir Paulius Tamošiūnas iš Vilniaus, gimnazijos biotechnologijų mokytojos V. Januškaitienė ir A. Taputienė, mokyklos direktorius A. Zdanys.
Skaityti daugiau...
 
Kad protas būtų talpesnis, o svajonės realios, ateik pas mus - į Sūduvos gimnaziją!
Gyvenimas modernėja, naujovės pasiekia ir Sūduvos gimnaziją. Galime didžiuotis ir džiaugtis naujai įrengta biotechnologijos laboratorija, kuri siūlo ir teikia galimybę gabiems mokiniams labiau pažinti ir pamėgti fundamentaliuosius gamtos mokslus. Tai aktualu besirenkantiems gyvenimo kelią, aktualu mūsų valstybei, kuri negali didžiuotis ištekliais, bet dar neprarado gabių piliečių. Jei norite gyventi ir dirbti Lietuvoje, atkreipkite dėmesį: biotechnologijos- tai, ko jums reikia. Tai naujas dalykas, kuris padės geriau išmokti , tobulėti pasirinkusiems nelengvą, bet įdomią kryptį – gamtos mokslus.
Biotechnologijos leidžia sukurti labai didelę vertę mažuose produkto kiekiuose. Čia ir slypi biotechnologijų perspektyva. Lietuvai reikia jūsų.
Moksleiviai, jei klasėje pirmieji atliekate užduotis ir ne visada paprašote mokytojo sudėtingesnių, nes bijote - tuoj bus prilipdyta neatplėšiama „moksliuko“ etiketė, jei esate vidutinių gabumų ir gražių svajonių turintis mokinys, esate laukiami gimnazijoje, kuri jums padės ugdymo procese praktiškai išbandyti biotechnologijų modulių programas I –III klasių mokiniams:

LAISVAI PASIRENKAMŲ MODULIŲ PROGRAMOS: 

Atgal  Nuotrauka 1/20  Pirmyn

Biotechnologijos bus dėstomos tiek žemesnėse, tiek ir aukštesnėse gimnazijos klasėse. Ketiname organizuoti susitikimus su mokslininkais biochemikais, biotechnologais, vesime įdomias pamokas laboratorijoje. Kviečiame besidominčius mokinius rinktis mūsų gimnaziją, žengiančią naujovių keliu.

 
Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų biotechnologijų srityje kėlimo sistemos sukūrimas Sūduvos gimnazijoje

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga „Mokslo parkas“ kartu su Viešaja įstaiga „Nacionalinė moksleivių akademija“.
Kiti partneriai:  Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus licėjus, Marijampolės Sūduvos gimnazija, VšĮ “Pranciškonų gimnazija”, Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacija.

Projektu siekiama spręsti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų lygmenyje egzistuojančią problemą: mažėjantis gamtos mokslų populiarumas tarp moksleivių ir studentų bei riboti moksleivių gebėjimai atskirų gamtos mokslų žinias sujungti į bendrą sistemą. Daugiausia tai susiję ir su silpnais mokinių eksperimentiniais bei tyrimų planavimo įgūdžiais. Tai kelia riziką, kad pažangios gamtos mokslų tyrimų ir pramonės šakos (ypač biotechnologijų sritis, turinti aukštą plėtros potencialą) ateityje pritrūks paruoštų kompetentingų šios srities specialistų.
Uždaviniai, kuriuos planuojama įvykdyti:
-  tobulinti gamtos mokslų mokytojų kvalifikaciją bei sudaryti sąlygas įtraukti informaciją apie   biotechnologijas ir kūrybinio mąstymo ugdymo metodiką į 9-12 klasių pagrindinio ir vidurinio ugdymo  programas (taip pat parengiant laisvai pasirenkamą biotechnologijos dalyko programą) siekiant  ugdyti moksleivių eksperimentinius, kūrybinio mąstymo bei tikslingo darbo įgūdžius.

 

Marijampolės Sūduvos gimnazija - projekto partneris.

 


1

Gimnazijos 40 metų jubiliejui skirta svetainė

Projects

baneris

logo3europe

PROJEKTAI

EU flag LLP LT-01
logo3europe
get
vl logo naujasnr-02 

EMP sugedo 210x105